Activitats setembre 09

  • Dies 1 i 2: Exàmens (calendari en l’enllaç corresponent d’aquesta pàgina)
  • Dia 3 i 4: Avaluació d’alumnes (horari més avall). El 3, lliurament de notes de 2n BAT i el 4, lliurament de notes i atenció de pares de la resta de cursos.
  • Dia 7: Atenció a peres/mares de 10 a 12 hores.
  • Dia 10: Claustre d’inici de curs ( a les 10 h) ………. (Segueix)

Horari d’avaluacions

Dia 3: A les 8, 45 h, avaluació d’alumnes de 2n BAT i de 3r i 4t d’ESO amb assignatures pendents de cursos anteriors.

hora Dia 3 de setembre Dia 4 de setembre
9 h 2n BAT A, 2n BAT B, 2n BAT C 1r BAT A, 1r BAT B, 1r BATC
9,30  h 4t ESO A, 4t ESO B, CFGM 3r ESO A, 3r ESO B
10,15 h 4t ESO C, 4t ESO D, PQPI 3r ESO C, 3r ESO D
11 h 4t ESO E, DIVER 3r ESO E, PACG

 

Les qualificacions de 2n BAT, CFGM, 4t d’ESO, PQPI i DIVER es repartiran el dia 3 de setembre a partir de les 12 h.

Les qualificacions de 1r BAT, 3r d’ESO i PACG es repartiran el dia 4 de setembre  a partir de les 12 h.

You may also like...