BEQUES BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I PQPI CURS 2009/10

BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI. CURS 2009-2010

  • BATXILLERAT
  • CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
  • PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

Seguiu llegint clicant sobre Llegir més

CONVOCATÒRIA

 

BOE del 20-06-2009

Resolució de 3 de juny de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional del Ministeri d’Educació, per la qual es convoquen beques i ajudes a l’estudi de caràcter general i de mobilitat per al curs acadèmic 2009-2010.

En aquesta resolució s’indiquen, entre altres aspectes, les modalitats d’ajuda, els requisits econòmics i acadèmics, les normes de procediment, etc.

 

IMPRESOS DE SOL.LICITUD: PROCEDIMENT PER OBTINDRE’L

Com a novetat, des d’enguany ja no hi ha impresos de sol.licitud en els estancs.

L’alumnat que sol.licite la beca haurà d’omplir i gravar el model de sol.licitud que apareix en la pàgina web www.educacion.es

Necessàriament s’ha d’omplir en la sol.licitud un compte de correu electrònic personal del sol.licitant, perquè el Ministeri d’Educació es posarà en contacte amb ell i li donarà informació a través d’aquest correu. També és convenient posar un número de telèfon mòbil.

Una vegada complimentat, haurà d’imprimir en paper aquest model de sol.licitud en fitxer pdf i presentar-lo, amb la firma del sol.licitant i de la resta de membres computables de la família, en la Secretaria d’aquest Institut.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

A més del model de sol.licitud imprimit en paper amb fitxer pdf, els sol.licitants hauran d’aportar, si fa el cas, els següents documents:

– Documentació acreditativa de la independència familiar i econòmica.

– Documentació acreditativa d’algunes de les deduccions de la renda familiar recollides en l’article 26 de la Resolució de convocatòria de beques i ajudes (BOE del 20-06-2009): família nombrosa, minusvalidesa, germà del sol.licitant menor de 25 anys que estiga cursant estudis universitaris, etc. (cal vore el que indica el BOE).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

1er. termini: del 13 al 30 de juliol, inclusivament.

2on. termini: del 15 de setembre fins al 30 de setembre, ambdós inclusivament.

Passat el 30 de setembre, el Ministeri d’Educació tancarà l’aplicació informàtica i no es podrà sol.licitar la beca o ajuda.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

En la Secretaria de l’Institut, en l’horari de 9,30 hores a 13 hores.

 

Pego, 22 de juny de 2009

 

 

You may also like...