PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITAT

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITAT

CONVOCATÒRIA DE JUNY DE 2009

Seguiu llegint per acabar de veure la notícia

 

 

INFORMACIONS GENERALS

  •  La preinscripció per a cursar estudis universitaris s’ha de fer per mitjà d’un programa informàtic disponible en l’adreça d’internet següent:

www.preinscripcion.gva.es.

 

  •  El programa informàtic ajudarà l’alumnat a emplenar la sol.licitud, ja que té una assistència que assenyala les errades i minimitza les fallades.

 

  • Abans d’emplenar la sol.licitud, convé llegir-se les explicacions que dóna el programa.

 

  • -Per a accedir al programa cal introduir el DNI/NIE de l’alumne, que li assignarà una clau personal (el Codi d’Identificació Personal o CIP), consistent en un número. Cal recordar aquesta clau (imprimint-la o anotant-la) ja que permet recuperar la sol.licitud en qualsevol moment, i el programa la pot demanar novament durant la tramitació per raons de seguretat.

 

  • Una vegada emplenada la sol.licitud, cal imprimir 2 còpies, i signarles.

 

  • Atenció: se us recorda que la Universitat en què heu fet les Proves d’Accés és la MIGUEL HERNANDEZ D’ELX, i no la d’Alacant.

 

 

LLOCS ON ES PODEN TRAMITAR O EMPLENAR LES SOL.LICITUDS

 

Des de qualsevol ordinador amb connexió a internet, i també amb impresora per a poder obtindre les instàncies. Per exemple: a casa pròpia, a casa d’un company…

 

A l’Aula d’Informàtica 2 de l’Institut, en horari de matí: de 10 a 12 hores.

 

 

TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ

 

Del 19 al 26 de juny, ambdós inclusivament.

 

NOTES IMPORTANTS: No es recollirà cap preinscripció fora del termini establert. Es prega que ho porteu abans de l’últim dia (26 de juny).

 

 

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

 

– En la Secretaria de l’Institut, en l’horari de 10 a 12 hores, i en els dies establerts.

 

– Excepcionalment, l’alumnat que no presente la sol.licitud de preinscripció en el termini establert (del 19 al 26 de juny), podrà presentar la seua sol.licitud fins el 6 de juliol però a la Unitat d’Accés, Beques i Títols de la pròpia Universitat Miguel Hernández d’Elx.

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR A SECRETARIA

 

– Les 2 sol.licituds impreses.

 

– Original i fotocòpia del DNI (Document Nacional d’Identitat), o del NIE (Número d’Identificació d’Estrangers), o del Passaport.

 

– Original i fotocòpia del full de notes de Selectivitat.

 

 

IMPORTANT PER A L’ALUMNAT QUE VOL INICIAR ESTUDIS EN LA LLICENCIATURA DE CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT

 

Aquest alumnat, a més de presentar la preinscripció, haurà de formalitzar la matrícula per a realitzar la prova específica en la universitat corresponent.

 

Pego, 17 de juny de 2009

 

 

You may also like...