Segona avaluació

Segona avaluació

HORARI DE LA SEGONA AVALUACIÓ

  31 de març (dimarts) 1 d’abril (dimecres) 2 d’abril (dijous)
A les: Sala de professorat Depart. Cièn. Naturals Sala de professorat Depart. Cièn. Naturals Sala de professorat Depart. Cièn. Naturals
16 hores 1 BAC A
2 BAH C 3 ESO C PACG 4 ESO D DIVER
17 hores 1 BAH B
2 BAC A 3 ESO B PQPI (Inform) 4 ESO C  
18 hores 3 ESO E 2 BAH B 3 ESO A PQPI (Admin) 4 ESO B  
19 hores 1 BAH C
  3 ESO D 1 i 2 CFGM 4 ESO A  

 

You may also like...