Reunions de pares i mares amb tutors/es

La propera setmana, dies 24 i 25, se celebraran les reunions de cada tutor amb els pares i les mares dels alumnes.
A continuació teniu el calendari concret de cada reunió.

HORARI DE LA REUNIÓ DE PARES/MARES

Dates de reunions de pares
codgrup Hora de reunió Dia de reunió Aula
1r BAT A 19:30 25/10/2006 1BACA
1r BAT B 19:30 24/10/2006 1BAHB
1r BAT C 20:00 24/10/2006 1BAHC
1r Cicle Form Inform. 19:30 25/10/2006 CFGM
2n BAT A 19:30 24/10/2006 2BACA
2n BAT B 19:30 25/10/2006 2BAHB
2n BAT C 19:30 24/10/2006 2BAHC
3r ESO A 19:30 24/10/2006 3ESOA
3r ESO B 19:30 25/10/2006 3ESOB
3r ESO C 19:30 25/10/2006 3ESOC
3r ESO D 19:30 24/10/2006 3ESOD
3r ESO E 19:30 25/10/2006 3ESOE
3r ESO F 19:30 25/10/2006 3ESOF
3r ESO G 19:30 24/10/2006 PACG
4t ESO A 19:30 25/10/2006 4ESOA
4t ESO B 19:30 25/10/2006 4ESOB
4t ESO C 19:30 24/10/2006 4ESOC
4t ESO D 19:30 25/10/2006 4ESOD
4t ESO F 19:30 24/10/2006 Divers. Curric.
PGS Elec. 19:30 24/10/2006 PGSO (Elect.)
PGS Comerç 19:30 25/10/2006 PGSO (Comerç)

You may also like...