Proves d'accés a la Universitat

Hi ha una adreça d’Internet on teniu tot el que és important per a les proves d’accés: calendari, proves d’altres anys, indicacions im portants, etc.
Feu clic aquí per accedir-hi. També teniu aquest enllaç a l’apartat Descàrregues del menú de l’esquerra dins del subapartat Llocs oficials

You may also like...