Lluïsa Parra, reelegida directora del centre

El passat dia 5 d’abril, es va reunir la comissió encarregada de la selecció de director/a del centre i va resultar elegida la nostra actual directora Lluïsa Parra Vercher per als propers 3 cursos. El manament de la directiva actual acabava el 30 de juny de 2004 i, per tant, pertocava fer l’elecció corresponent.
El sistema actual d’elecció de la direcció, amb l’entrada en vigor de la LOCE, és distint del que es feia servir fins ara.
Amb el sistema anterior l’elecció corresponia al Consell Escolar del Centre que triava el(la director/a) per majoria absoluta dels seus membres, mentre que amb el sistema actual l’elecció correspon a una comissió formada per:

  • 4 membres nomenats per la Conselleria d’Educació.
  • 2 professors representants del claustre de professorat.
  • 1 alumne/a triat/da entre els representants de l’alumnat en el Consell.
  • 1 pare/mare triat/da entre els representants dels pares/mares en el Consell.

Lluïsa Parra va ser l’única candidata presentada a l’elecció i la comissió va valorar el seu programa per als pròxims anys amb un notable molt alt.
L’equip directiu reelegit per als propers tres curs estarà format per:
Lluïsa Parra Vercher, directora
Adela Todolí Cànoves, vicedirectora
Joan P. Mohedano Català, secretari
Joan Casanova Peiró, cap d’estudis

You may also like...